Zakaz handlu w niedzielę. Co warto wiedzieć?

Dnia 1 marca 2018 roku weszła w życie ustawa, która ogranicza handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy. Na mocy ustawy wprost jest zakazane prowadzenie handlu w niedziele i święta w placówkach handlowych oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, a także powierzanie pracownikowi lub osobie zatrudnionej wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Warto pamiętać, że zakaz handlu w niedziele wprowadzany będzie stopniowo. Od początku marca 2018 roku do końca grudnia 2018 roku handel będzie możliwy w pierwszą i ostatnią niedzielą każdego miesiąca. W pozostałe niedziele, a ponadto wszystkie święta kościelne i państwowe, zrobienie zakupów będzie niemożliwe. W 2019 roku handel będzie możliwy jedynie w jedną niedzielę miesiąca. Natomiast w 2020 roku handel w niedzielę będzie całkowicie zakazany, z wyłączeniem dwóch niedziel handlowych poprzedzających Święta Bożego Narodzenia, jednej przed Wielkanocą i czterech dodatkowych, przypadających na ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia.

Ponadto, ustawa wprowadza pewne ograniczenia w dni poprzedzające najważniejsze święta, bowiem w Wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę zakupy będą możliwe tylko do godziny 14.00.

Czy powyższy zakaz obowiązuje wszystkich, czy są pewne wyjątki?

Ustawa, przewiduje szeroki katalog miejsc, gdzie handel w niedzielę będzie dozwolony. Handel jest możliwy:

– w placówkach handlowych, w których handel będzie prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek – na stacjach paliw płynnych;

– w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami;

– w aptekach i punktach aptecznych;

– w zakładach leczniczych dla zwierząt;

– w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;

– w placówkach pocztowych,

– w placówkach handlowych obiektów infrastruktury krytycznej;

– w placówkach handlowych na terenie hoteli;

– w placówkach handlowych prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;

– w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych;

– w placówkach handlowych zlokalizowanych na terenie szpitali;

– w placówkach handlowych na dworcach, na lotniskach, w portach i przystaniach w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych,

– w strefach wolnocłowych;

– w środkach transportu, na statkach powietrznych i morskich, na platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych;

– na terenie jednostek penitencjarnych;

– na terenie jednostek wojskowych;

– w sklepach i na platformach internetowych;

– zakaz nie dotyczy handlu towarami z automatów;

– w zakładach pogrzebowych;

-zakaz nie dotyczy handlu kwiatami, wiązankami, zniczami i wieńcami przy cmentarzach;

– w piekarniach, cukierniach, lodziarniach i punktach gastronomicznych.

Czy ustawodawca przewidział jakąś sankcje (karę) za złamanie zakazu handlu?

Owszem, złamanie powyższych zakazów będzie stanowiło wykroczenie, zagrożone karą grzywny w wysokości od 1.000 zł do 100.000 zł. Natomiast, przy uporczywym łamaniu powyższego zakazu, sąd będzie mógł również orzec karę ograniczenia wolności.