Zakupy przez Internet – jakie są warunki zwrotu towaru?

Popularność zakupów w sieci rośnie w błyskawicznym tempie. W ten sposób zaoszczędzamy czas i często też pieniądze. Niejednokrotnie jednak rozczarowani zakupem bądź gdy po prostu się rozmyślimy, zmuszeni jesteśmy zwrócić zakupiony produkt. Jakie w tej sytuacji przysługują nam uprawnienia i jak przebiega procedura zwrotu towaru?

Na wstępie warto wiedzieć, że o ile kupując przez Internet, nie mamy bezpośredniego kontaktu ze sprzedającym, udaje nam się uniknąć czekania w kolejkach i gwaru wśród sklepowych półek, to do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dochodzi. Gdy mowa o zakupach w sieci, zawierana jest umowa na odległość, mająca miejsce poza lokalem przedsiębiorcy. To właśnie z faktu zawarcia tej umowy, wynika prawo odstąpienia od niej, które przysługuje konsumentowi. Uprawnienie do odstąpienia od takiej umowy daje nam prawo do namysłu nad trafnością zakupu. Co istotne, nie przysługuje ono ustawowo w przypadku zakupów dokonywanych w sklepach stacjonarnych.

Jak wygląda procedura zwrotu towaru? W każdym przypadku winna rozpocząć się od złożenia przez konsumenta oświadczenia, w terminie 14-dni – w dowolnej formie, najlepiej jednak – dla celów dowodowych, gdy ma formę pisemną. W świetle prawa, takie oświadczenie nie musi wskazywać przyczyn odstąpienia od umowy. Złożenie pisemnego oświadczenia możliwe jest zarówno przez wysłanie go listem poleconym, jak i przez osobiste złożenie w lokalu przedsiębiorcy. Pamiętajmy, że liczy się termin wysłania oświadczenia, a nie dojścia do sprzedającego. Dodatkowo, chcąc uniknąć potencjalnych kłopotów, mogących się pojawić w skutek np. zaniedbania przedsiębiorcy, który zagubi dostarczone przez nas oświadczenie, warto uzyskać potwierdzenie nadania bądź odbioru. Wówczas, będziemy w posiadaniu dowodu złożenia oświadczenia.

Po złożonym oświadczeniu, kolejnym etapem procedury odstąpienia od umowy jest zwrot nienaruszonego towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym konsument odstąpił od umowy. Należy zauważyć, że termin ten nie nakłada obowiązku dotarcia towaru do przedsiębiorcy w ciągu 14 dni, lecz jedynie jego wysłania. Inaczej sytuacja wygląda, gdy chodzi o towary „których nie można odesłać w zwykły sposób pocztą”, np. przedmiotów o dużym gabarycie (np. okien) oraz towarów, które ze względu na swój charakter mogłyby zostać uszkodzone (np. piec gazowy), konsument nie musi odsyłać pocztą, bowiem powinny one być odebrane bezpośrednio przez sprzedającego.

Jak można dostrzec, złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrot towaru to dwie różne czynności. Konsument nie musi ich dokonywać jednocześnie i do dokonania każdej z tych czynności przysługuje mu 14-dniowy termin. Mimo tego, powszechną praktyką jest składanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz ze zwrotem towaru, co jest dopuszczalne i zdecydowanie bardziej praktyczne.

Zwrot pieniędzy. Po prawidłowym wykonaniu wszystkich czynności przez konsumenta, kolejnym etapem jest obowiązek zwrotu przez sprzedającego zapłaconych uprzednio przez konsumenta pieniędzy za towar. Zgodnie z przepisami prawa, zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14-dni od dnia otrzymania oświadczenia od konsumenta o odstąpieniu od umowy. Co jest istotne, sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem do chwili otrzymania rzeczy bądź potwierdzenia jej odesłania.  Zwrot powinien nastąpić w taki sam sposób, w jaki konsument dokonał płatności za zamówiony towar. Zatem, dokonując płatności przelewem, powinniśmy oczekiwać zwrotu wpłaconych należności poprzez przelanie środków na nasz rachunek bankowy.

Oprócz zwrotu ceny zakupu towaru, konsument może również oczekiwać zwrotu kosztów przesyłki, które poniósł kupując towar. Jednakże, zwrot będzie możliwy tylko wówczas, gdy konsument wybrał możliwie najtańszy zaoferowany przez przedsiębiorcę sposób dostarczenia rzeczy. Jeżeli zaś zamiast przesyłki listem ekonomicznym, konsument wybrał droższą opcję np. przesyłkę kurierską – wówczas konsument będzie zmuszony ponieść te powiększone koszty (sprzedawca zwróci mu koszty najtańszej przesyłki).

Mając na względzie powyższe regulacje, należy również pamiętać, że ustawodawca przewiduje wyjątki, co do których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. Takimi towarami są m.in.: czasopisma, czy przedmioty produkowane na zamówienie np. pióro z grawerem. W wyjątkowych sytuacjach możemy się także spotkać ze szczegółowymi regulacjami i ograniczeniami prawa odstąpienia od umowy, zawartymi w regulaminie sklepu internetowego.

Podsumowując, znajomość prawa, a w tym przypadku uprawnień wynikających z możliwości odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, pozwoli zaoszczędzić czas, który dla konsumentów preferujących zakupy on-line, wydaje się być niezwykle cenny i priorytetowy, Uchroni nas także od zakupu rzeczy, które w rzeczywistości nie spełniają naszych oczekiwań.