Sprawy rodzinne

Rozwód. Co stoi na przeszkodzie w jego orzeczeniu?

Wola zakończenia związku małżeńskiego nie jest wystarczająca dla orzeczenia przez sąd rozwodu. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza bowiem przesłanki zarówno pozytywne, których zaistnienie umożliwia jego orzeczenia, jak i negatywne, których wystąpienie przekreśla możliwość rozwiązania małżeństwa. Przesłanki pozytywne: zupełność i trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego zostały opisane w artykule pt. „Rozwód. Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby możliwe było jego orzeczenie?”. Poznania i wyjaśnienia wymagają zatem okoliczności […]

Sprawy rodzinne

Czego możemy żądać w pozwie rozwodowym?

Decydując się na złożenie pozwu rozwodowego bądź też będąc pozwanym w sprawie o rozwód, warto wiedzieć, czego możemy żądać w takim procesie tj. jakie żądania możemy zawrzeć w pozwie (gdy inicjujemy proces) bądź w odpowiedzi na pozew (gdy drugi z małżonków wszczął postępowanie). Sąd Okręgowy (ten jest bowiem właściwy do rozstrzygania w zakresie rozwodu) w sprawie o rozwód władny jest do orzekania o: rozwiązaniu małżeństwa stron przez rozwód; winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego, […]

Sprawy rodzinne

Czy warto dochodzić winy drugiego małżonka w rozkładzie pożycia?

ROZWÓD. CZY WARTO DOCHODZIĆ WINY DRUGIEGO MAŁŻONKA W ROZKŁADZIE POŻYCIA? JAKIE SĄ SKUTKI ROZWODU W ZAKRESIE OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO BYŁYCH MAŁŻONKÓW WOBEC SIEBIE? Gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, wówczas tylko małżonek niewinny może żądać od małżonka winnego alimentów. Wykluczone jest zatem żądanie alimentów przez małżonka „winnego” wobec „niewinnego”. Aby jednak żądanie małżonka „niewinnego” zostało przez sąd uznane za zasadne, rozwód musi […]