Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe,
dopóki nie zostanie to zrobione.


Nelson Mandela

Oferta

Podstawą sukcesu jest merytoryczny zespół, który działa tak, aby osiągnąć zakładany cel. Wiele jest sposobów aby go osiągnąć.
Ja wybieram zawsze ten najlepszy. Pomagam klientom zoptymalizować działania w danej sprawie. Wyznaję wartości, które są podstawą mojej codziennej pracy. Przekonaj się, co możemy wspólnie zrobić. Jedno jest pewne – w Twojej sprawie trzeba działać.

Sprawy rodzinne i spadkowe są dla stron postępowania wyjątkowo ważne. Kluczowe jest w nich zabezpieczenie interesów reprezentowanych przeze mnie klientów. W tym celu współpracuję z mediatorami, psychologami, detektywami oraz kancelariami notarialnymi.

Zakres
usług
kancelarii:

Sprawy rodzinne i opiekuńcze

• rozwód lub separacja – z orzeczeniem o winie lub bez orzeczenia o winie
• podział majątku wspólnego małżonków
• ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
• alimenty – ustalenie, zmiana ich wysokości lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego
• uregulowanie lub zmiana kontaktów z dzieckiem
• władza rodzicielska – powierzenie jej wykonywania,
ograniczenie lub pozbawienie
• rozstrzygnięcia o istotnej sprawie dziecka
• ustalenie miejsca pobytu dziecka
• ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa

Sprawy spadkowe

• przyjęcie lub odrzucenie spadku
• stwierdzenie nabycia spadku
• dział spadku
• zachowek
• przygotowanie testamentu
• nieważność testamentu

Zadbam o Twoje sprawy.
Wiele jest sposobów aby osiągnąć cel.

Zawsze wybieram ten najlepszy.