Inne sprawy

Czy można odwołać darowiznę z uwagi na niewierność małżeńską? Jak skutecznie złożyć oświadczenie woli?

Umową darowizny bezpłatnie świadczymy na rzecz obdarowanego i czynimy to kosztem swojego majątku. Powody, dla których decydujemy się na powyższe są różne. Zazwyczaj darowizny przekazywane są na rzecz osób bliskich, rodziny, czy przyjaciół, czyli osób które darzymy zaufaniem, sympatią itd. Jedną z takich osób jest z pewnością współmałżonek. Ale czy prawo w jakiś sposób nas chroni, jeśli okaże się, że obdarowany mąż lub żona dopuścili się zdrady małżeńskiej? W pierwszej […]

Inne sprawy

Czy można filmować bez zgody? Filmowanie a ochrona wizerunku.

W dzisiejszych czasach, wyposażeni w coraz to nowsze urządzenia, w których wbudowany jest aparat z możliwością nagrywania, z przyjemnością utrwalamy wszystko co nas otacza. Niejednokrotnie kusi nas, aby sfilmować lub sfotografować sytuację/zdarzenie, które zaskakują bądź śmieszą i następnie opublikować to całemu światu za pomocą portali społecznościowych. Czy takie postępowanie jest właściwe? Czy można bez zgody osoby utrwalonej w nagraniu/fotografii opublikować je w sieci? Nie ma jednolitej regulacji, z której wynika wprost, że można nagrywać wszystko i wszystkich bądź, […]

Inne sprawy

GWARANCJA. JAK REALIZOWAĆ WYNIKAJĄCE Z NIEJ UPRAWNIENIA?

KUPIONY PRODUKT MA WADĘ. GWARANCJA. JAK REALIZOWAĆ WYNIKAJĄCE Z NIEJ UPRAWNIENIA? Poprzedni artykuł przybliżył nam kwestie związane ze złożeniem reklamacji na podstawie rękojmi, która przysługuje nam zawsze i to z mocy prawa, gdy nabyty towar ma wadę (fizyczną lub prawną). Warto jednak pamiętać i korzystać z drugiej instytucji, jaką jest gwarancja. Najogólniej rzecz ujmując jest ona zapewnieniem gwaranta, którym może być producent, sprzedawca, importer lub dystrybutor, iż przedmiot sprzedaży […]

Inne sprawy

Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową

ZARZĄDZANIE (ADMINISTROWANIE) WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄ. KTO MOŻE BYĆ ZARZĄDCĄ (ADMINISTRATOREM) WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ? CZYM JEST ZARZĄD WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ? W poprzednim artykule omówione zostały prawa i obowiązki właścicieli lokali oraz dowiedzieliśmy się czym jest wspólnota mieszkaniowa oraz kiedy powstaje. Pozostaje zatem do omówienia kwestia kto oraz w jaki sposób może zarządzać wspólnotą mieszkaniową. Wspólnoty mieszkaniowe rozróżniamy na tzw. „małe wspólnoty” oraz „duże wspólnoty”. Małe wspólnoty mieszkaniowe to takie, […]

Inne sprawy

KUPIONY PRODUKT MA WADĘ. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ NAM UPRAWNIENIA I JAKIE SPOCZYWAJĄ NA NAS OBOWIĄZKI?

KUPIONY PRODUKT MA WADĘ. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ NAM UPRAWNIENIA I JAKIE SPOCZYWAJĄ NA NAS OBOWIĄZKI? Dokonywanie zakupów to już niemal codzienna czynność każdego z nas. Ważne jest zatem, by znać uprawnienia, jakie nam przysługują w przypadku, gdy kupiony towar ma wadę i o czym musimy pamiętać, by swoje uprawnienia skutecznie zrealizować. W takiej sytuacji przysługuje nam – jako konsumentom, prawo do złożenia reklamacji. Podstawą reklamacji może być rękojmia (przysługuje […]

Inne sprawy

Monitoring w miejscu pracy. Czy pracodawca może monitorować pracownika? Prawa i obowiązki pracodawcy związane z RODO.

Z uwagi na wprowadzenie nowych przepisów w drodze Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych, czyli tzw. RODO, od dnia 25 maja 2018 roku na pracodawcy ciążą dodatkowe obowiązki związane z ochroną danych osobowych pracowników. Jedną z kwestii, które reguluje powyższe rozporządzenie jest stosowanie monitoringu w pracy. Wobec tego, czy w miejscu pracy mogą być zainstalowane kamery? Czy pracodawca może kontrolować wiadomości e-mailowe pracowników? Te pytania zadajemy sobie bardzo […]

Inne sprawy

Czym jest ubezwłasnowolnienie? Wobec kogo można zastosować tę instytucję?

Każdy człowiek z chwilą przyjścia na świat, zyskuje tzw. zdolność prawną, tj. zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków w prawie cywilnym. Z czasem (tj. po ukończeniu 18 roku życia) nabywamy również zdolność do czynności prawnych, czyli możemy skutecznie przyjąć i złożyć oświadczenie woli, które to wywoła skutek prawny. Przyjmuje się, że osoba pełnoletnia jest na tyle dojrzała, że podejmowane przez nią czynności prawnej są świadome i odpowiedzialne. Natomiast, co w przypadku gdy osoba fizyczna na skutek […]

Inne sprawy

Czym jest mobbing? Jakie zachowania można uznać za mobbing?

W dzisiejszych czasach, coraz częściej słyszy się o tym, że pracownicy poniżani są w miejscu pracy, są ofiarami agresji słownej, bądź też po prostu pracodawca lub inni współpracownicy, wprowadzają nieprzyjemną atmosferę. Z całą pewnością są to zachowania naganne, ale czy można je uznać za mobbing? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Czym jest mobbing? Za mobbing uznaje się zachowanie skierowane przeciwko pracownikowi polegające na nękaniu go lub poniżaniu. Bardzo ważną cechą charakterystyczną takiego zachowania […]

Inne sprawy

Spóźniony pociąg – kiedy przysługuje nam odszkodowanie z tego tytułu?

Wielu z nas każdego dnia pokonuje kilka, a nawet kilkadziesiąt kilometrów środkami komunikacji. I choć w dzisiejszych czasach największą popularnością cieszy się podróżowanie samochodem, gro osób wciąż stawia na transport kolejowy. Pociągi zapewniają wygodę i niskie koszty podróży, lecz niejednokrotnie rozczarowują swych pasażerów opóźnieniami, nawet kilkugodzinnymi. Jakie w tej sytuacji przysługują nam uprawnienia i czy można liczyć wówczas na odszkodowanie? Tak, możemy domagać się odszkodowania. Kiedy? Przede […]

Inne sprawy

Czym jest elektroniczne postępowanie upominawcze i w jakich sprawach ma zastosowanie? Pozew przez Internet.

Elektroniczne postępowanie upominawcze (dalej: EPU) zostało wprowadzone do polskiego systemu prawnego w 2010 roku. Siedziba e-sądu mieści się w Sądzie Rejonowym w Lublinie i obejmuje swoją właściwością całą Polskę. Postępowanie to charakteryzuje się tym – jak sama nazwa wskazuje, że siedząc w domowym zaciszu, bez konieczności pójścia do sądu lub do kancelarii, możemy złożyć pozew przez Internet i uzyskać tytuł wykonawczy do wyegzekwowania przysługujących nam należności. Kto jest uprawniony […]