Sprawy karne

Mandat drogowy za wykroczenie – po upływie jakiego czasu nie trzeba należności z jego tytułu uregulować? Przedawnienie.

Opłacanie mandatów, podobnie jak uiszczanie podatków, bez wątpienia nie należą do przyjemnych obowiązków. Z reguły odkładamy to w czasie, a często bagatelizujemy problem lub o nim zapominamy. Jednakże, kto z nas nie miał do czynienia z tą przykrą koniecznością? Na wstępie, warto wskazać, że ukarani mandatem drogowym możemy być – co do zasady – tylko do wysokości 500 zł. W niektórych jednak przypadkach może to być nawet kwota 1.000 zł (wtedy gdy jeden czyn jest zabroniony przez więcej […]

Sprawy karne

Pieszy w ruchu lądowym. Jakich przepisów drogowych należy przestrzegać?

Wiele osób pozostaje w błędnym przekonaniu, że powinność respektowania przepisów ruchu drogowego spoczywa tylko na kierowcach. Tymczasem, ustawa Prawo o ruchu drogowym prawa i obowiązki nakłada na wszystkich uczestników ruchu. W rozumieniu ustawy są nimi nie tylko kierowcy, ale także osoby przebywające w pojeździe oraz piesi, których obowiązkom został poświęcony niniejszy artykuł. Chociaż wszyscy wiemy, że pieszy zobowiązany jest do korzystania z chodnika, a część z nas ma nawet świadomość, że na chodniku obowiązuje ruch prawostronny, to problem pojawia się […]

Sprawy karne

Orzeczono wobec Ciebie karę grzywny bądź środek karny w postaci świadczenia pieniężnego? Sprawdź, jakie masz obowiązki i uprawnienia.

Kara grzywny oraz środek karny w postaci obowiązku zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej są często orzekane w postępowaniach karnych, przykładowo w przypadku skazania za spowodowanie wypadku, czy w sytuacji prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Po uprawomocnieniu się wyroku, na mocy którego orzeczono wobec skazanego grzywnę oraz/bądź świadczenie pieniężne, sąd wzywa do uiszczenia orzeczonych kwot na rachunek bankowy sądu w terminie 30 dni od otrzymania wezwania. Tym samym, […]

Sprawy karne

Utrata uprawnień za jazdę na podwójnym gazie, a blokada alkoholowa. Czy można skrócić środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów?

Orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów jest w praktyce bardzo uciążliwy, bowiem w dzisiejszych czasach praktycznie każdy z nas przemieszcza się pojazdem mechanicznym. Czy prawo przewiduje możliwość skrócenia orzeczonego środka karnego? Kto i w jakim przypadku może z takiego prawa skorzystać? Nowelizacja Kodeksu karnego oraz niektórych ustaw z dnia 20 marca 2015 r., która weszła w życie z dniem 18 maja 2015 r. dodaje do Kodeksu karnego wykonawczego art. […]

Sprawy karne

Wypadek drogowy. Przestępstwo a wykroczenie. Czy spowodowanie wypadku wiąże się z utratą prawa jazdy?

Wypadki drogowe to niestety codzienność. Ich liczba znacznie wzrasta w czasie wzmożonego ruchu, do jakiego dochodzi w dni wolne, w szczególności święta, czy długie weekendy. Spowodowanie wypadku drogowego może stanowić wykroczenie lub przestępstwo. Od czego zależy ta kwalifikacja i jakie grożą sankcję karne? Skutki w zakresie zdrowia i życia stanowią rozgraniczenie karalności wypadków drogowych. Zgodnie z art. 177 § 1 k.k. kto naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa […]

Sprawy karne

Za co grozi nam zatrzymanie prawa jazdy? Kto i kiedy może zatrzymać nasze prawo jazdy? Zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h.

Na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) z roku na rok coraz mniej osób uzyskuje uprawnienie do kierowania pojazdem osobowym, wynika to z wprowadzenia rygorystycznych zasad przyznawania prawa jazdy. Zatem, żeby nasz wysiłek nie poszedł na marne, warto pamiętać kiedy można utracić zdobyte wcześniej uprawnienie. Prawo jazdy może nam zostać zatrzymane w następujących sytuacjach: gdy występuje uzasadnione podejrzenie, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie […]

Sprawy karne

Czy uchylanie się od alimentów jest przestępstwem? Jakie grożą za to sankcje karne?

Rodzina do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje środków pieniężnych, bowiem bez nich nie zaspokoi podstawowych swoich potrzeb. W Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym uregulowany jest obowiązek alimentacyjny członków rodziny, w tym wskazane jest, kto jest zobowiązany do zaspokajania potrzeb rodziny założonej rodziny. Natomiast ustawodawca w kodeksie karnym poszedł o krok dalej i przewidział sankcję dla tych, którzy od powyższego obowiązku się uchylają. Czym jest przestępstwo niealimentacji? Przestępstwo niealimentacji przewidziane jest […]

Sprawy karne

Czy popełnienie przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu zawsze musi wiązać się z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów?

W praktyce wymiaru sprawiedliwości prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości przewidziane w art. 178a § 1 k.k. to jedno z najczęściej popełnianych i osądzanych przestępstw. Popełnia je kierowca, który prowadzi pojazd w „stanie nietrzeźwości” tj. gdy zwartość alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,5 promila lub gdy zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji prawnych popełnienia ww. przestępstwa. Bowiem, poza grożącą karą […]

Sprawy karne

Znęcanie się psychiczne i fizyczne. Jakie grożą sankcje karne za popełnienie tego przestępstwa?

Przestępstwo znęcania się psychicznego i fizycznego (art. 207 Kodeksu karnego, dalej: k.k.) w dzisiejszych czasach jest jednym z najczęściej ściganych przestępstw. Częstokroć nie dochodzi do jego popełnienia z uwagi na to, że osoba, która uważa że padła ofiarą tego przestępstwa próbuje jedynie uprzykrzyć życie potencjalnemu sprawcy, zemścić się albo uzyskać przychylność sądu orzekającego w sprawie o rozwód, o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem, bądź pozbawić lub ograniczyć władzę rodzicielską nad dzieckiem. […]

Sprawy karne

Warunki udzielenia dozoru elektronicznego. Jakie są obowiązki skazanego?

Jedną z najbardziej dolegliwych kar przewidzianych w systemie prawa karnego jest kara pozbawienia wolności. Odbywa się ją w zakładzie karnym i niestety nie zawsze można liczyć na to, że skazany trafi do zakładu karnego znajdującego się najbliżej jego miejsca zamieszkania oraz jego rodziny. Skazani spełniający określone warunki mogą skorzystać z instytucji wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Na czym polega dozór elektroniczny i kto […]