Sprawy rodzinne

Dowody w procesie o rozwód

CZY SĄD DOPUŚCI DOWODY Z NAGRAŃ? KTO MOŻE ZBIERAĆ DOWODY? ROLA PRYWATNEGO DETEKTYWA W POSTĘPOWANIU ROZWODOWYM. W postępowaniu cywilnym, w tym w postępowaniu rozwodowym, nie ma zamkniętego katalogu dowodów, które sąd może przeprowadzić. Poza standardowymi dowodami, jak: zeznania świadków, przesłuchanie stron, dowód z różnych dokumentów, dopuszcza się m.in. dowody: z nagrań audio oraz video, z wydruków e-maili, wiadomości sms, fotografii, bilingów itd. Oczywiście wiarygodność każdego dowodu może zostać […]

Sprawy rodzinne

Rozwód czy separacja? Podobieństwa i różnice obu żądań.

Zarówno rozwód, jak i separacja ma na celu prawne i kompleksowe uregulowanie skutków rozejścia się małżonków. W obu zatem sprawach można żądać rozwodu/separacji (z winy lub bez orzekania o winie), uregulowania kwestii władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, kontaktów z nimi, miejsca ich zamieszkania, jak również alimentów na wspólne małoletnie dzieci, czy też na rzecz małżonka. Możliwe jest także uregulowanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania, jak i dokonanie podziału wspólnego […]

Sprawy rodzinne

Alimenty na rzecz dziecka

Rozwodzący się małżonkowie często zadają sobie pytanie, jak uregulować obowiązek alimentacyjny wobec małoletnich dzieci, od czego zależy wysokość alimentów i co stanowi podstawę ustalenia ich wysokości. W pierwszej kolejności wskazać należy, żerodzice zobowiązani są do troski o fizyczny i duchowy rozwój dziecka, jak i do zapewnienia środków utrzymania – od czasu urodzenia dziecka do uzyskania przez nie zdolności do samodzielnego utrzymania się (a zatem, nie tylko do czasu uzyskania pełnoletności). W sytuacji, w której […]

Sprawy rodzinne

Mediacja w sprawach rodzinnych. Czym jest mediacja?

Mediacja jest procedurą rozwiązywania konfliktu. Rola mediatora polega na pomocy stronom w sposób neutralny, bezstronny i poufny w rozwiązaniu kwestii spornych, wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego porozumienia, a nie na ustalaniu kto ma rację w danym sporze. Należy pamiętać, że nikt nie może Nas zmusić do mediacji, bowiem jest ona dobrowolna. W mediacji każda ze stron ma możliwość wyrażenia swoich obaw, potrzeb i oczekiwań oraz wspólnej pracy nad znalezieniem rozwiązań, które satysfakcjonują strony – […]